Koncert skladatelského oddělení Pražské konzervatoře

Ve čtvrtek 8.února 2007 se v Komorním sále v Pálffyovském paláci uskutečnil další z koncertů skladatelského oddělení Pražské konzervatoře v letošní koncertní sezóně. V dramaturgicky bohatém a stylově různorodém programu se představili svými skladbami tito studenti skladby ze tříd profesorů Jiřího Gemrota, Eduarda Douši a Bohuslava Řehoře : Jan Kubín, Fantasie pro akordeon sólo, Tomáš Krejbich, Tři fantasie pro dvoje housle, Štěpánka Hrubecká, Suita pro klavír, Jiří Lukeš, Partita č. 1 pro akordeon,Karel Smékal, Sonáta pro fagot a klavír, Jan Fila, Sonáta pro housle sólo a Vigilie pro mezzosoprán, violoncello a klavír na text básně Antonína Brouska a Marios Christou, Quasi anti-variationi na lidovou píseň pro smyčcové kvinteto.Velmi pěkně navštívený koncert měl v podtextu sympatické úsilí všech autorů psát komunikativní hudbu oslovující publikum, hudbu invenčně výraznou, tektonicky dobře vystavěnou, často žánrově jdoucí "cross-over", aniž by se tím autoři zříkali výrazových prostředků, které přinesla moderna 20. století. Sympatické na koncertě také bylo, že na interpretaci se nezřídka podíleli sami autoři či jejich spolužáci z různých oddělení Pražské konzervatoře. Bylo to skutečně zdařilý a příjemný podvečer mladé a hlavně živé hudby.

22. únor 2007 | 14.59 uveřejněno na http://novehudebnilisty.pise.cz/

Zpět...