Sladkovodní hudba
čtyřkanálová elektroakustická kompozice (2013-14), dur. 6'30''

 

 

Materiál pro tuto kompozici jsem sbíral při svých toulkách přírodou v druhé polovině loňského roku. Spojují se tak nahrávky z Rychlebských hor – studánka pod Šerákem, Stříbrný potok a Nýznerovské vodopády s tokem jizerskohorské Bílé Nisy a vodními zdroji z pražské Divoké Šárky. Ve skladbě používám minimum plugin, nejvíce pracuji s transpozicemi a mixem jednotlivých zvukových objektů. Rád bych posluchači zprostředkoval poslechový zážitek z mých oblíbených míst. Užíval jsem si detailního záznamu rozmanitých zvuků vody.

První prezentace této skladby se uskuteční na výstavě v GAMU Situace (Poznámky o zvuku). Vernisáž se uskutečnila 25. února 2014. Výstava potrvá do 23. března 2014. Spolu se mnou vystavují Gilberto dos Santos Agostinho Filho, Martin Klusák, Lukáš Hradil, Matouš Hejl, Martin Wiesner, Anna Kryvenko, Robert Palkovič, Soňa Jelínková, Lenka Hajdučková, Mária Júdová, Petr Zábrodský, Michael Henzl, Brad League, Sara Pinheiro, Martin Blažíček
Kurátoři: Martin Blažíček (FAMU), Michal Rataj (HAMU)

Výstava se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

Zvuk jako východisko je sjednocujícím tématem společné výstavy studentů katedry skladby HAMU a Centra audiovizuálních studií FAMU. Autoři prostřednictvím intervencí, zvukových kompozic, objektů a instalací reflektují v širokém záběru různé polohy akustického vnímání. V rámci jedné výstavy se setkávají hudebníci s autory pracujícími na pomezí výtvarných objektů, performance a mediálního umění. Vícekanálové prostorové kompozice se tak ocitají v sousedství happeningů a instalací, jejichž podnětem jsou společenské, či kulturní přesahy akustických jevů.

 

Zpět Zpět