Clamor ad Adventum
pro mezzosoprán a varhany na texty žalmů (2008), dur. 7'

Veni Domine, ut salvos facias nos, [Psalmus 80, 3b]
sana animam meam,  quia peccavi tibi .[Psalmus 41, 5b],
Domine, miserere mei! [Psalmus 41, 5a]
Veni, Emmanuel!
Ad te, Domine, levavi animam meam, [Psalmus 25,1]
quia tu es Deus salutis meae [Psalmus 25, 5b]

Alleluia.

Přijď, Pane, a vysvoboď nás, [Žalm 80, 3b]
očisti mou duši, neboť jsme zhřešili proti Tobě. [Žalm 41, 5b],
Hospodine, smiluj se nad námi [Žalm 41, 5a]
Přijď Spasiteli!
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, [Žalm 25,1b]
vždyť Ty jsi Bůh, má spása. [Žalm 25, 5b]

Alleluia.

Na začátku listopadu 2008 mě požádala mezzosopranistka Dana Dubová, abych jí napsal píseň s varhanami na adventní koncert. Milerád jsem jí vyhověl a kompozici jí věnoval. Sám jsem si poskládal text z několika žalmů. Jako jedno z témat jsem použil gregoriánské Alleluia, které je připojeno k slavnému verši Tu es Petrus. Zhruba šestiminutové dílko jsem stihl napsat poměrně rychle. Poslední korektury jsem dokončil 29. listopadu. Snažil jsem se vyjádřit touhu po příchodu Spasitele a radost z očekávání jeho brzkého příchodu.

Premiéra se uskutečnila 14. prosince 2008 na III. neděli adventní v kostele Svatého Václava na Zderaze v Resslově ulici. Mezzosopránový part přednesla Dana Dubová, varhanní part Drahoslav Gric.
Podruhé zazněla za mého doprovodu 27. listopadu 2010 na adventním koncertě ve Foerstrově síni.
Potřetí byla uvedena v premiérovém obsazení 14. listopadu 2011 v Sále Martinů na festivalu Dny soudobé hudby 2011.

Zpět Zpět