Odae
pro pět baterií bicích nástrojů (2012), dur. 25'

I. Oda introitus
II. Oda choralis
III. Oda tragicus
IV. Oda invocationis
V. Oda laetabilis

 

Na závěr svého prvního ročníku na HAMU u Profesora Riedlbaucha jsem se pustil do své první kompozice věnované pouze bicím nástrojům. Každá z pěti baterií bicích obsahuje smíšenou paletu bicích. Celý instrumentář zahrnuje kromě marimby, vibrafonu, xylofonu, zvonkohry a zvonů tež pětici tympánů, pět trojic zavěšených činelů, pět pětic tom-tomů, pět tamtamů a řadu dalších nástrojů. Za motto této své skladby jsem zvolil citát ze Žalmu 150.

1 Haleluja. Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,
4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!
6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Každá z Ód má odlišný charakter. Proto se po minimalisticky řešené první Odě introitus objevuje Oda choralis (chorálová), ve které se v ametrické notaci objevují názvuky gregoriánských intonací. Střední Oda tragicus (dramatická) přináší nejrytmičteji členěné jednotlivé baterie v častém kánonu i unisonu. Oda invocationis (invokační) je ametrickou fantazií na gregoriánské téma Rorate coeli. Závěrečná Oda laetabilis (radostná) zpracovává chorálové intonace žalmových nápěvů.

Premiéra se uskutečnila ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce v podání studentů katedry bicích nástrojů HAMU, hráli Oleg Sokolov, Jan Kasal, Mikhail Pashayev, Šimon Veselý a Pavel Rehberger, nastudování se ujal Daniel Mikolášek. Všem patří velký dík za obětavou práci s provedením této náročné kompozice.

Zpět Zpět