Rondo drammatico
pro basklarinet a klavír (2003)

Skladbu jsem začal psát v půlce října 2003. Po úvodu sóla basklarinetu následuje eruptivní téma A v 2/4 taktu, které je vystřídáno lyričtějším dílem B v 4/4 taktu. Následuje upravené téma A v 5/8 taktu. Následuje díl C, který je fugou na téma postavené z materiálu introdukce, z které jsem čerpal všechen tematický materiál. Její provedení má mírně aleatorní vyznění, protože basklarinet cituje znovu téma a klavír proti němu stále graduje tvrdošijným opakováním jednoho motivu. Po gradaci následuje díl A a závěrečná koda. Part basklarinetu využívá téměř celého obrovského rozsahu tohoto krásného nástroje (znějící B kontra - b2)

Premiéra proběhla dne 10. února 2004 na autorském večeru z tvorby Jana Fily a Lukáše Sommera v paláci Pálffy. Partů se ujali Petr Michalec a Peter Mešo.

Zpět Zpět