Šest miniatur pro anglický roh a harfu
(2007-8)

Tuto skladbu jsem začal psát po úplném dokončení mé absolventské skladby na Pražské konzervatoři Stabat Mater v říjnu 2007. Dokončení pak nastalo v lednu 2008. Těchto šest drobounkých skladbiček jsem věnoval Janu Thurimu, který mě o skladbu pro toto obsazení již před několika lety požádal. Každá věta je charakterově odlišná - od aleatorní meditace ke swingu, valčíku, pastorale a toccatě.

Premiéra skladby se uskutečnila 5. listopadu 2009 na festivalu Dny soudobé hudby 2009. Part anglického rohu přednesl Vojtěch Podroužek, harfu pak Bronislava Klablenová. Jan Thuri, který skladbu původně měl hrát, měl zcela rozbitý nástroj, jež musel poslat na generální opravu do Paříže. Doufám, že příště to vyjde.

Zpět Zpět