Sonáta pro flétnu a klavír
(2004-5)

I. Andante poco moderato. Poco meno recitando. Allegro. Presto. Allegro
II. Largo luminoso
III. Andante poco moderato. Allegro moderato.

 

Tato moje první skladba, ve které se zabývám obšírněji sonátovou formou začala vznikat na počátku října 2004. Původně byla tato skladba koncipována jako Sonáta luminosa (protože tento nástroj ve mě vyvolává asociace příchodu světla), ale charakter témat I. věty tomuto názvu odporuje. Snad by se mohl vztahovat na II. větu, ale celek má vysoce expresivní náboj. Snažil jsem se o maximální hratelnost obou partů, posoudí to budoucnost. Skladbu jsem dokončil na počátku února 2005.

První věta je přísná sonátová forma i introdukcí a kódou. První a druhé téma jsou stylizované do tanečních rytmů (první nelze definovat, druhé ragtime), třetí téma je elegické. V provedení pracuji s prvním a třetím tématem v kombinaci. Repríza začíná nástupem prvního tématu v akordické sazbě. Následuje druhé téma, které nastupuje jako tango. Třetí téma reprízu uzavírá a otevíra kódu postavenou na ústředním rytmickém motivu, hlavě prvního tématu.

Druhá věta je malá třídílná forma. První téma je v podstatě v e moll. Druhé téma je exponováno pouze v klavíru v módu vystavěném od tonu b. Celek je orámován introdukcí a kódou.

Třetí věta je rondo sonátového typu. Po krátké introdukci (materiál z celé první věty) nastupe velice energické, hybné téma A. Téma B je oproti tomu, velmi vážné, doprovázené pravidelnými basovými tóny. Opakování tématu A je provázeno četnými změnami. Postupně se promoduluje do velmi exprsivního tématu C, které je vystavěno z tématu A. Je svěřeno pouze sólovému klavíru. Zavěrečný návrat tématu A je vrcholem celé sonáty. Na závěr je připojena krátká kóda, která cituje část závěru tématu B III. věty a introdukci z I. věty.

Skladba je věnována Veronice Ludvíkové za dlouholeté přátelství.

Premiéra se uskutečnila dne 10. listopadu na koncertě skladatelského oddělení Pražské konzervatoře v podání Veroniky Ludvíkové a Jana Rossy.
15. prosince 2005 zaznělo na koncertě ZUŠ Nad Alejí, Praha 6, Largo luminoso ze Sonáty pro flétnu a klavír za mého doprovodu.
Dne 30. ledna 2007 v Atriu na Žižkově uskutečnil koncert věnovaném mému dílu. Skladbu přednesly Katrin Kováčiková a Kateřina Kocáková. Fotogalerie z koncertu. Kritika

Zpět Zpět