Žesťový kvintet na chorální antifonu Ecce quam bonum
(2005)

I. Madrigal
II. Chorální předehra
III. Toccata

Tuto svoji skladbu jsem začal psát ihned po skončení kompozice Smyčcového kvartetu na samém počátku října 2005. Za téma jsem si vybral známou chorální antifonu Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum. Během tvůrčího procesu mě zastihla velice smutná zpráva o úmrtí mého první učitele skladby Doc. PhDr. Jiřího Válka (* 28. května 1923 - † 6. října 2005), která mě hluboce zasáhla. Původně zamýšlená koncepce se zhroutila jako domek z karet. Několik dní jsem nebyl schopen po tomto otřesu pracovat, ale pak jsem v sobě našel energii a napsal toto dílo. Všemi třemi větami chorál prostupuje jako hlavní téma, každou větou odlišným způsobem, povětšinou kontrapunkticky. Skladbu jsem dokončil na začátku prosince. Před každým provedením by měla být antifona zazpívána.

Premiéra této skladby zazněla na koncertě skladatelského oddělení Pražské konzervaře v podání žesťového kvinteta ve složení Jiří Pohnán, Petr Táborský, Hana Lišková, Martin Homolka a Kateřina Štainerová. Antifonu jsem si zazpíval sám.
15. března 2007 byla tato skladba vybrána k provedení na Dny soudobé hudby 2007 , kde také byla uvedena v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce dne 12. listopadu 2007 Českým žesťovým souborem Bohemia ve složení Jan Hykrda, Josef Matějka, Jakub Hořejší, František Fejgl, Petr Fríd. Antifonu mezi větami přednášeli členové Společnosti pro duchovní hudbu ve složení MUDr. Jaroslav Eliáš, RNDr. Jiří Kub a Jan Fila. Myslím, že to provedení nebylo špatné, poprvé na festivalu Dny soudobé hudby 2007 to nebyla katastrofa :). Z koncertu vznikla nahrávka Českého rozhlasu, která byla odvysílána v pořadu Hudební fórum.

Zpět Zpět