Beatus vir
pro smíšený sbor, hoboj, varhany a smyčce, (2020), dur. 9'

Psalmus 111 (112), Vulgata

1. Beatus vir qui timet Dominum: in mandatis ejus volet nimis.
2. Potens in terra erit semen eius: generatio rectorum benedicetur.
3. Gloria, et divitia in domo eius: et iustitia eius manet in saculum saculi.
4. Exortum est in tenebris lumen rectis: misericors, et miserator, et iustus.
5. Iucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in iudicio:
6. quia in aternum non commovebitur.
7. In memoria aterna erit iustus: ab auditione mala non timebit. Paratum cor eius sperare in Domino,
8a. confirmatum est cor eius: non commovebitur.
9. Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in saculum saculi, cornu eius exaltabitur in gloria.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen. Haleluja.

Žalm 111 (112), český liturgický překlad

1 Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velikou zálibu v jeho přikázáních!
2 Mocné bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude požehnáno.
3 Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá navěky.
4 Září v temnotách jako světlo řádným lidem, je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
5 Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva.
6 Neboť nezakolísá navěky, ve věčné paměti bude spravedlivý.
7 Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
8a Jeho srdce je zmužilé, nebojí se.
9 Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste ve slávě.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků.
Amen. Haleluja.

 

Skladba vznikla na podzim jako dárek Constatinu Kinskému k jeho 60. nározeninám v lednu 2021 s prosbou o Boží požehnání do dalších let. Zvolil jsem ke smíšenému sboru malý ansálnl složený z varhan, koncertantního hoboje a smyčců, které lze v případě nutnosti provést též sólově.

Zpět Zpět