Hymnus ad Beatum Odoricum de Pordenone
pro smíšený sbor, varhany a malý orchestr (2022), dur. 8'

Inclitum Patrem pia turba fratrum
supplici voto celebrat Patronum,
gesta Sinensis canit illa primi
Luminis orae.

Contulit multis populis salutem,
doemones vicit Odoricus, atque
Tartaros fidem docuit gravatos
vulnere labis.

« Martiris sanguis meus – ille dixit –
irriget terras tenebris opertas,
dummodo aeternae habeant redemptae
Verba salutis ».

Pauperi curas humilique ademit,
vulnera optabat memorarae Christi,
Virginem casti coluit Beatam
munere cordis.

Teque nunc fratres, specimen, Beate,
maximum rogant pletatis, ipsi
Martirum Christi mereant profuso
sanguine palmam.

 

 

 

Již nějakou dobou se zaobírám postavou misionáře a cestovatele blahoslaveného Odorika z Pordenone (c. 1286 - 1331). Impulsem k tomu byla spolupráce s IRKD a kniha dr. Vladimíra Liščáka Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa: Styky Evropy a mongolské Číny ve 13. a 14. století (Academia 2019) i přes své zjevné nedostatky už klasický český překlad Odorikova cestopisu Já bratr Oldřich, Čech z Furlánska (Lidová demokracie 1962).

Původně jsme plánovali, že Hymnus bude poprvé proveden při požehnání kapličky blahoslaveného Odorika z Pordenone v ulici Ke dvoru v Praze 6 Vokovicích dne 18. září 2022, ale vzhledem k potížím s financováním projektu jsme se rozhodli premiéru odložit na sobotu 1. dubna 2023.

Ve skladbě jsem užil text poutního hymnu z farnosti Panny Marie karmelské v Udine, kde je blahoslavený Odorik pohřben (odkaz na web farnosti). V melodice jsem se snažil reflektovat vlivy východu, kde blahoslavený Odorik působil. Proto je zde výrazné užití pentatoniky.

Zpět Zpět