Modlitba Páně
pro smíšený sbor a capella (2015-18, rev. 2021-22), dur. 7'

 

 

Zhudebnění Modlitby Páně, modlitby Otče náš mi trvalo neobvykle dlouho, kdy jsem se v českém překladu snažil nalézt optimální řešení. Skladba je vedena převážně v homofonní sazbě. Skladbu jsem podrobil několikanásobné revizi.

Zpět Zpět