Ave maris stella
obsazení (2024), dur. 5'

 

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix coli porta.

Sumens illud «Ave»
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Eva nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen cacis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam prasta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collatemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
honor, tribus unus. Amen.

 

Zdrávas, hvězdo mořská,
živitelko Boží,
ustavičná Panno,
blahá nebes bráno!

Ave tobě pěla
ústa Gabriela,
mír nám vlej, když jméno
Eva zpět je čteno.

Rozvaž pouta viny,
slepoty vzdal stíny,
zbav nás všeho zlého,
zdroj buď dobra všeho.

Ukaž nám, žes´ Matka;
prosba tvá je sladká,
sluchu Syna tvého,
pro nás zrozeného.

Panno požehnaná,
milosti jsi schrána;
změň nás v prosté viny,
v tiché, čisté syny!

Dopřej nám žít čistě,
ať kráčíme jistě
k tobě, do tvé říše,
patřit na Ježíše.

Ctěme Boha Otce,
chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha:
Třem buď pocta jedna. Amen.

 

Skladba vznikla v dubnu 2024 na objednávku ansámblů Hora fugit Via melodica a jejich umělecké vedoucí Beaty Altior. Skladba využívá smíšený sbor a ansámbl staré hudby zapojující zobcovou flétnu, cink, smyčce a continuo. V melodii se objevuje jak původní gregoriánský nápěv, tak středověké francouzské přepracování této melodie Noël nouvelet z XV. století.

Premiéra se uskutečnila v rámci Navalis 2024 na pontonu u Karlova mosto dne 15. května 2024 v podání souboru Hora fugit pod patronací IRKD pod taktovkou autora v přimé televizním přenosu na TV Noe.

Zpět Zpět