Due psalmi de tempore adventus et quadragesimae
pro smíšený sbor a capella (2007)

Psalmus XXV.
1 Ad te, Domine, levavi animam meam,
2 Deus meus, in te confido; non erubescam
4 Vias tuas, Domine, demonstra mihi
et semitas tuas edoce me.
5 Dirige me in veritate tua et doce me,
quia tu es Deus salutis meae.

 

Žalm XXV.
1 K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
2 v tebe doufám, můj Bože, kéž nejsem zahanben.
4 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine
uč mě chodit po svých stezkách.
5 Veď mě cestou své pravdy a uč mě,
vždyť ty jsi Bůh, má spása.

Psalmus CXXX.
1 De profundis clamavi ad te, Domine;
2 Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.
3 Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?
4 Quia apud te propitiatio est,
ut timeamus te.
5 Sustinui te, Domine,
sustinuit anima mea in verbo eius;
speravit
6 anima mea in Domino
magis quam custodes auroram.
Magis quam custodes auroram
7 speret Israel in Domino,
quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
8 Et ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus eius.

 

Žalm CXXX.
1 Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
2 Pane, vyslyš můj hlas!
Kéž tvé ucho pozorně vyslechne
moje prosby.
3 Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Pane?
4 Ale u tebe je odpuštění;
tak vzbuzuješ bázeň.
5 Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.
6 Má duše vyhlíží Pána
víc než strážní jitro,
když drží stráž k jitru.
7 Čekej, Izraeli, na Hospodina!
U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení,
8 on vykoupí Izraele
ze všech jeho nepravostí.

V průběhu instrumentace mého Stabat Mater v srpnu 2007 jsem si chtěl odpočinout od náročné práce na své absolventské skladbě a pokusil se napsat několik sborů kontrapunktickou technikou, abych tím vyjádřil hold starým mistrům. Vyzkoušel jsem si různé způsoby práce, ale nejví se mi asi líbila práce imitaní technikou v polytonálním plánu. Postupně práce nabírala na vážnosti, až vznikly dva sbory vhodné jak pro dobu adventní tak pro dobu postní. Použil jsem latinské texty Vulgaty - Liber Psalmorum.
Své dva žalmy jsem věnoval Stanislavu Mistrovi a Pražským pěvcům.

Zpět Zpět