Miserere
pro velký smíšený sbor a capella (2009) 7'


Text Žalm 4, 3c

Miserere mei, Domine, exaudi orationem meam.

Smiluj se nade mnou, Pane, vyslyš modlitbu mou.

 

 


Své Miserere na text verše čtvrtého žalmu jsem napsal v květnu 2009. Skladbu jsem věnoval památce Otce Monsignora Jana Machače (* 1. června 1915 -  † 9. května 2009), který působil ve farnosti sv. Matěje a Václava v Praze 6 Dejvicích. Otec Jan byl výraznou inspirující osobností, kterou minulý režim “uklidil” do naší farnosti na “přechodnou” dobu 38 let. Za tu dobu vyšlo z našeho středu jedenáct novokněží...
Ve skladbě se, kromě základního dělení smíšeného sboru na osm hlasových skupin, ve vrcholu objevuje až šestnáct hlasů. Materiál je modální s tendencí k minimalismu se zapojením polyfonních struktur a statických mnohozvuků.

Premiéra moteta se uskutečnila ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v sále Konzervatoře J. Deyla v podání Pražských pěvců se sbormistrem Stanislavem Mistrem. Vzhledem k současné grantové situaci, kdy Společnost českých skladatelů neměla dostatek finančních prostředků bych rád poděkoval soukromým dárcům z řad mých přátel.

 

Zpět Zpět