Dva lyrické kusy
pro klavír (2011, 2015), dur. 9'

I. Corale
II. Ekloga na lidové téma

 

Historie této skladby spadá již do léta 2011, kdy jsem zkoumal nové kompoziční možnosti, poté, co jsem cítil vyčerpání možností mých postupů. Vzniklo tak Corale (Chorál). Původně se mělo jednat o vokální skladbu, ale vzhledem k absenci vhodného textu a extrémní intonační náročnosti případného vokálního partu, jsem tuto myšlenku záhy opustil. Corale pak ležel ladem až do letošního léta, kdy jsem konečně nalezl způsob, jak tuto skladbu dokončit.

V létě tohoto roku přišla na naši katedru výzva ke zkomponování krátké klavírní skladby v národním tónu. Napadlo mě využít dvou elementů – typicky východomoravského (a též slovenského) lidového motivu Eja, hoj (což je motiv, který již s oblibou využíval Vítězslav Novák - z tohoto motivu je vystavěna celá úvodní plocha Eklogy) a lidovou píseň Ztracený věnec – Valaši, Valaši, kde ste ovce pásli? (František Sušil - Moravské národní písně, str. 322, č. 531). Tuto píseň stejně jako předchozí materiál spojuje vzestupná kvinta. Oba elementy se tak dobře propojovaly. Vzhledem k určitým charakterovým podobnostem obou skladeb jsem se rozhodl je obě spojit do krátkého cyklu dvou kusů.

Premiéra se uskutečnila 14. prosince 2015 v sále Galerie Lichtěnštejsnkého paláce na koncertě katedry skladby v podání Daniela Chudovského.

 

Zpět Zpět