Lumen gentium
pro varhany sólo (2016-17), dur. 13'

Skladba Lumen gentium (Světlo národům) vznikla jako další z cyklu kompozic inspirovaných Kantikem Simeonovým. Původně se mělo jednat o sborovou skladbu, ale ukázalo se, že provedení v daných intencích by bylo příliš náročné. Zvláštností díla je téměř všudypřítomná bourdonová kvinta v pedálu.

Premiéra se uskutečnila na festivalu Dny soudobé hudby 2019 v evangelickém kostele sv. Klimenta na Novém městě pražském 5. listopadu 2019 v podání Drahoslava Grice.

 

 

 

Zpět Zpět