Z temnoty světlo
pro klarinet sólo (2016), dur. 10'

 

 

Kompozice hudebně volně navazuje na předchozí Tři obrazy pro housle a klavír (2016). Kromě několika krátkých úseků se skladba nese ve velmi nízké dynamice. Inspirací by mohlo být Kantikum Simeonovo, stejně jako řada dalších novozákonních textů.

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům,
a k slávě tvého izraelského lidu.
Kantikum Simeonovo, Lukáš 2, 29-32

Světová premiéra se uskutečnila na festivalu Dny soudobé hudby 2019 v sále Galerie Lichtenštejnského paláce 22. listopadu 2018 v podání Elišky Brožkové Pospíšilové. Video.

Zpět Zpět