Ave maris stella
pro smíšený sbor a ansámbl staré hudby (2024), dur. 5'

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix coli porta.

Sumens illud «Ave»
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Eva nomen.

Solve vincla reis,
profer lumen cacis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam prasta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collatemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
honor, tribus unus. Amen.

 

Zdrávas, hvězdo mořská,
živitelko Boží,
ustavičná Panno,
blahá nebes bráno!

Ave tobě pěla
ústa Gabriela,
mír nám vlej, když jméno
Eva zpět je čteno.

Rozvaž pouta viny,
slepoty vzdal stíny,
zbav nás všeho zlého,
zdroj buď dobra všeho.

Ukaž nám, žes´ Matka;
prosba tvá je sladká,
sluchu Syna tvého,
pro nás zrozeného.

Panno požehnaná,
milosti jsi schrána;
změň nás v prosté viny,
v tiché, čisté syny!

Dopřej nám žít čistě,
ať kráčíme jistě
k tobě, do tvé říše,
patřit na Ježíše.

Ctěme Boha Otce,
chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha:
Třem buď pocta jedna. Amen.

 

 

Skladba vznikla na objednávku Beaty Altior pro provedení na koncertě Navalis 2024 na pontonu u Karlova mostu v rámci svatojánských slavností. Skladba využívá celý text hymnu a kombinuje jak gregoriánský nápěv, tak novější francouzský nápěv Noël nouvelet z XV. století. Ke smíšenému sboru náleží soubor staré hudby. Při premiéře se počítá se zapojením tanečníků na hladině Vltavy.

Premiéra se uskuteční v podání souborů Hora fugit a Via melodica 15. května na pontonu u Karlova mostu při Navalis 2024.

Zpět Zpět