Dechový kvintet
(2006-7)

I. ? = 80
II. Tango. Tempo di tango argentino
III. Adagio (att.)
IV. Vivace


Tuto svou skladbu jsem začal psát po Vigilii v září 2006. První věta je drobná sonatina s poměrně expresivním chromatickým prvním tématem a druhým tématem diatonickým, lyrickým. Druhá věta je veselým argentinským tangem v drobné rondové formě. Třetí, kontrapunktická věta, vlastně fuga, se vrací po hravé třetí větě k původní náladě I. věty. Čtvrtá věta, sonátové rondo, spojená s předchozí větou attacca, vychází z tématu třetí věty a celý cyklus uzavírá. Před závěrečnou kódou jsem užil dílu syntetizující většinu témat celého kvintetu. Celou skladbu jsem dokončil v únoru 2007.

Premiéra se uskutečnila až 14. prosince 2016 na koncertě v Sále fakulty umění v Ostravě. Hráli Anna Matějková, Jana Hercigová, Markéta Galová, Vladimír Grela a Ján Garláthy.

 

Zpět Zpět