Veni Creator Spiritus
kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr (2009-10), dur. cca 24'

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuorum vísita,
imple supérna grátia,
qua tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septiformis múnere,
dígitus patérna déxtera,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te pravio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.

Amen. Alleluia

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,
přijď do srdce všech věrných svých,
a naplň je svou milostí,
vždyť ty sám jsi nás ustvořil.

Ty se nazýváš Utěšitel,
Bůh nejvyšší nám Tebe dal,
tys pramen živý, lásky žár,
pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera,
prst pravice Otcovy,
ty jsi ten Otcem slíbený,
správně nám dáváš promlouvat.

V duši světlo nám rozžehni
a do srdce nám lásku vlej
a naše tělo ubohé
stále svou silou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň,
a ve světě svůj nastol mír,
nás cestou správnou vždycky veď,
ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nauč znát,
dej vyznávat nám Ježíše,
a Tobě, Otci i Synu
vírou se vždy víc otvírat.

Zněj Bohu Otci píseň chval,
i Synu, který z mrtvých vstal
též Duchu, dárci radosti
zněj chvála celou věčností.

Amen. Alleluia

 


V době, kdy jsem dokončoval Vox clamantis jsem byl v prosinci 2009 osloven panem Constantinem Kinským, abych pro slavnostní bohoslužbu v bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie na zámku ve Žďáru nad Sázavou u příležitosti rodinného setkání rodiny Kinských z celého světa 19. září 2010 zkomponoval slavnostní kantátu na text hymnu Veni Creator Spiritus. Skladba vznikla za laskavé finanční podpory objednavatele. Dokončena byla v průběhu května tohoto roku. V rámci díla pracuji s celým textem hymnu. V rámci kompozice se pětkrát objeví téma velikonočního gregoriánského Alleluia šestého týdne (Graduale Triplex, str. 245).

Premiéra kompozice se uskutečnila v podání Pražských pěvců a jejich hostů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na zámku ve Žďáru nad Sázavou v neděli 19. září 2010 za řízení Stanislava Mistra. Patří dík všem zúčastněným, jmenovitě:

Pražští pěvci
soprán: Iva Krůšková, Renata Poláková, Anna Poláková, Anna Smolka
alt: Šárka Mistrová, Monika Pessrová, Ivana Pehalová, Michaela Janíková, Hana Kašparová
tenor: Pavel Mlynář, Lukáš Moravec, Jan Fila, Tomáš Vrba
bas: Marek Leitl, Zbyšek Mošna, Daniel Pinc, Wouter Tukker

orchestr
flétny: Jan Svatoš, Eva Reiserová
hoboje: Vojtěch Pospíšil, Zdenka Bretschneiderová
klarinety: Petr Michalec, Josef Ferda
fagoty: Lukáš Svoboda, Richard Srbený
lesní rohy: Tomáš Kolář, Štěpán Jasenovec
trubky: Pavel Hromádka, Jiří Bachtík
tympány: Jan Horváth
bicí nástroje: Mikhail Pashayev
samplované zvony: Jan Trojan
varhany: Milan Janoušek
primy: Hana Hložková, Ondřej Novák, Jaroslav Hájek, Eleonora Kinsky
sekundy: Vladimíra Hořovská, Matěj Vlk, Olga Šroubková, Maria Potočnaková
violy: Zdenka Hůlková, Veronika Malá, Angelika Boué
violoncella: Marie Šimková, Hana Suchoňová
kontrabas: Jaroslav Šťastný
dirigent: Stanislav Mistr

Přátelé, všem Vám ještě touto cestou mnohokrát děkuji, bez Vašeho obrovského nasazení by nebylo možné tak velikou věc uspořádat! Honzovi Trojanovi patří ještě zvláštní poděkování za nazvučení sboru a velkou práci na seřizování samplů v Macu, kterými jsme vytvořili elektrické varhany, jež v bazilice minor musely nahradit původní pozdně barokní varhany laděné na 451 Hz. Též mu patří velké poděkování za úpravu nahrávky do lidské podoby. Jiřímu Kubovi a Společnosti pro duchovní hudbu patří poděkování za zapůjčení mikrofonů.

 

  

Zpět Zpět