Pět nálad
pro klavír (2005-6)

I. Molto rubato ? = 80
II. Andante misterioso
III. Karikatura. Tempo di valse
IV. 10. listopadu 2005. Lento molto pesante
V. Toccata. Presto

 

Tento klavírní cyklus jsem psal na přelomu let 2005 - 6 po Žesťovém kvintetu na chorální antifonu Ecce quam bonum. Dostal jsem nabídku zahrát si na několika koncertech. Mimo jiný repertoár bylo přáním pořadatelů, abych si zahrál i vlastní skladbu. Zjistil jsem, že jsem dosud nenapsal skladbu, která by pro mě byla lehko hratelná bez rizika, že se mi něco při produkci kvůli trémě přihodí. Zvolil jsem prototo podstatně jednodušší klavírní techniku, než bývá v mých partech obvyklé. Pokusil jsem se tuto skladbu napsat "instruktivně". Dílo nakonec sice není úplně jednoduché, ale zdaleka nedosahuje obtížnosti např. 2. či 3. klavírní suity.

I. nálada je o stereotypu, který nás obklopuje. II. nálada je něžné pohlazení. III. nálada, která mi dala nejvíce práce a dokončil jsem jí jako poslední, protože jsem potřeboval kontrastní větu, která by obsahovala humornou hudbu k jinak poměrně pochmurným náladám, obsahuje sarkastický valčík, ve kterém se stále střídají takty. Jako první věta celého cyklu naopak vznikla IV. věta jako reakce na událost v mém osobním životě. Poslední, V. nálada je Toccata, která nad ostinátní prodlevou (gis) rozvíjí dramatické téma. Druhé téma je reminiscencí na myšlenku z první věty. V závěru cituji ještě jednou téma IV. věty. Zvláštností celého cyklu je modální základ každé věty. Jdou v tóninách in C, in Fis, in E, in D a in Gis.

Poprvé jsem skladbu provedl dne 22. února 2006 speciální seminář u příležitosti šedesátých narozenin Doc. PhDr. Marty Ottlové na ÚHV-FF-UK.
Druhé provedení bylo na Velvyslanectví České republiky v Paříži dne 16. března 2006 na společném koncertě studentů Hudební vědy filosofické fakulty Univerzity Karlovy a studentů Hudební vědy Université Paris IV - Sorbonne.
Třetí pak bylo dne 23. března 2006 na koncertě skladatelského oddělení Pražské konzervatoře.
Čtvrté a dosud poslední provedení se uskutečnilo na benefičním koncertě v kostele St. Bernadine of Siena v Buckinghamu (GB) dne 6. května 2006.

 

Zpět Zpět