Praotcové - Avot
pro varhany sólo (2015), dur. 10'

 

Překlad části židovské modlitby Avos (Ovos) – Praotcové -  z modlitby Amida (Osmnáct požehnání)

 

Boruch attoh Adonoy,
elehenu velohe avosenu.
Avrohom elehe yizchok velohe
yaakevel elyongomel chasodim tovim.
Požehnaný jsi Ty, Hospodine,
Bože náš  a Bože našich otců,
Bože Avrahama, Bože Jicchaka a Bože Jaakova.
Nejvyšší Bože, jenž činíš dobré skutky milosrdenství.
 

Už na podzim  roku 2014 mne oslovil varhaník pražské Jubilejní synagogy v Jeruzalémské ulici áclav Peter, jestli bych pro místní varhany nemohl napsat novou skladbu. I když jsem krátce předtím dokončil Čtyři chorálové fantazie pro varhany a začal se věnovat své magisterské kompozici Impropériía souhlasil jsem, protože jsem dostal 2 CD se zajímavými nahrávkami Ladislava Moše Bluma (1911 - 1994), chazana (kantora) této synagogy v letech 1963-94. Poslech nahrávek byl velmi zajímavý, i když jejich užití pro výslednou skladbu nebylo zásadní. V moderním slova smyslu byl tento chazan kontratenorem, což kromě nezvyklé melodiky podložené varhanním dopovodem, poslech činilo mimořádně zajímavým. Jen mi přišlo někdy líto, že krásná modální melodika je podložena konvenční harmonizací. Podle dávné tradice, kdy si židovská si obec najímala ke služebné funkci křesťanského varhaníka (aby mohl hrávat i o sobotní šábesové pobožnosti), hrával v osmdesátých letech v Jubilejní synagoze i dnešní dómský varhaník u Svatého Víta Josef Kšica. Pan Peter mi též poskytl některé nápěvy z antologie Jewish Music: Its Historical Development (1929). Abrahama Zebi Idelsohna. Zde mne nejvíc zaujal aškenázský nápěv Ovos III (1870) litevského kantora Jacoba Moše Abelova z Trockého (1846 – 1888). Z této melodie jsem užil několik frází. K vlastní kompozici skladby jsem se dostal až v létě 2015. Chorální melodie využívám jako hlavní materiál celé kompozice, kdy se objevuje jako melodický, tak též i harmonický element. V horkých dnech tohoto léta nás opustil velký hrdina Sir Nicolas Winton (1909 – 2015). Rád bych tuto svoji kompozici věnoval jeho památce.

Premiéra se uskutečnila v podání Václava Petera v Jubilejní synagoze dne 7. října 2015. Podruhé kompozici provedl Drahoslav Gric dne 18. února 2016 na koncertě katedry skladby HAMU v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce.

Zpět Zpět