česky english


24. ledna 1982 narozen v Praze  

 

hudební vzdělání
1989-90 ZUŠ Charlotty Masarykové (Praha 6, Veleslavín), obor klavír, vyloučen pro nedostatek talentu (!)
1992-99 hudební škola studentů HAMU (později ZUŠ Orphenica), obor klavír, mj. žákem Ivony Suma-Solonkové a Evy Šilarové-Štěpánové
1997-2002 soukromý žák Doc. Phdr. Jiřího Válka (1923 - 2005), studium kompozice a základy hudebněvědeckých disciplín
1998-2000 varhanní kurz Pražského arcibiskupství pod vedením Martina Poruby a Pavla Černého
2001-11 občasné konzultace u Prof. Ivana Kurze
Jan Fila

2001-03 letní varhanní kursy v Domažlicích pod vedením Prof. Bohuslava Korejse
2002-08 Pražská konzervatoř, prof. kompozice MgA. Jiří Gemrot
2003-09 Ústav pro hudební vědu filozofické fakulty Univerzity Karlovy  
v letech 2011 a 2012 účast na kompozičních kurzech Postfest v Kroměříži po vededením Pavla Zemka-Nováka, Jaroslava Šťastného (Petera Grahama), Ondřeje Štochla a Alberta Breiera
2011-16 Hudební akademie múzických umění v Praze, obor skladba, hlavní pedagog Prof. Václav Riedlbauch (MgA.)
V rámci studia na HAMU absolvoval několik masterclassů, mj. u Lass Thoresena, Jevgenie Iršaie a Vladimíra Bokesa.

 

všeobecné vzdělání
1989-90 ZŠ Bílá, Praha 6
1990-94 ZŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6
1994-2002 Arcibiskupské gymnázium v Praze  

 

sbory
1989-99 Kühnův dětský sbor, sbormistr Prof. Jiří Chvála a Světlana Tvrzická
1998-2004 smíšený pěvecký sbor Canti di Praga, sbormistři Prof. Jiří Chvála a Mgr. Tereza Bystřická
2004- smíšený sbor Pražští pěvci, sbormistr Mgr. Stanislav Mistr  
2013-17 Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Prof. Petr Fiala - externí spolupráce a
2013- další profesionální sborová tělesa v ČR

 

ostatní činnosti  
2022- pedagog klavíru v ZUŠ Folklorika
2019-2022 pedagog odborné teorie na Mezinárodní konzervatoři Praha
2019 referent knihovny a archivu Pražské konzervatoře
2017-2018 redaktor v nakladatelství Bärenreiter Praha
2009-11 šéfredaktor internetového časopisu A tempo revue
2007-09 zástupce šéfredaktora internetového časopisu A tempo revue
2001-10 člen výboru Společnosti pro duchovní hudbu
1996- varhaník římskokatolické farnosti Svatého Václava, Svatého Matěje v Praze 6 Dejvicích a Panny Marie královny míru v Praze 4 Lhotce

 

nejvýznamnější hudební události
v září 2016 provedeny Tři obrazy pro housle a klavír René Kubelíkem a Patriziem Mazzolou v Tonhalle Zurych.
v květnu 2016 byly provedeny Improperia s Plzeňskou filharmonií a Drahoslavem Gricem.
v dubnu 2015 byla opera-oratorium Stalo se Slovo uvedeno třikrát v Polsku.
v květnu 2014 uvedena dvakrát opera-oratorium Stalo se Slovo v nastudování Operního studia HAMU.
listopadu 2013 čestné uznání v kategorii česká skladby v mezinárodní soutěži Musica nova 2013 za kompozici Slzy bran
září 2010 hudba k světovému setkání rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou s premiérou kantáty Veni Creator Spiritus a řady aranží
únor 2008 absolvenstký koncert na Pražské konzervatoři, provedeno Stabat Mater
jaro 2005 v Paříži uvedeno Pět nálad pro klavír, stejná skladba i v Buckighamu, v Lipsku dvakrát uveden Smyčcový kvartet
od roku 2005 každý rok uvedena skladba na festivalu Dny soudobé hudby v Praze
 

 

 

Životopis celkový
Jan Fila se narodil roku 1982 v Praze. Hudbě se začal věnovat již v dětství. Ještě během studia Arcibiskupského gymnázia se stal posledním žákem Doc. Jiřího Válka, který jej zasvětil do základů kompozice a hudebně-vědeckých disciplín. Po maturitě na gymnáziu v roce 2002 byl přijat na Pražskou konzervatoř, kde se o šest let později stal prvním absolventem prof. Jiřího Gemrota. Souběžně se též několik let věnoval studiu hudební vědy na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Jako absolventskou práci na Pražské konzervatoři vytvořil rozsáhlou kantátu pro sóla, smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr Stabat Mater (2007). V roce 2009 byl vyzván Constantinem Kinským, aby složil hudbu ke slavnostní mši celosvětového srazu rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou (2010). Tak vznikla kantáta pro smíšený sbor, varhany a orchestr Veni Creator Spiritus (2009-10). Od roku 2011 studuje na pražské HAMU u prof. Václava Riedlbaucha. Opera-oratorium Stalo se Slovo (2012-14) na námět středověkých pašijových her se stala jeho bakalářskou kompozicí. Byla uvedena v květnu 2014 v Praze, o rok později třikrát v Polsku. Jako magisterská kompozice vznikla koncertantní skladba pro varhany, žestě, smyčce a bicí Improperia (2011, 2014-15). s

Vedle skladby se Jan Fila po celý svůj dosavadní život věnuje sborovému zpěvu. Od raného dětství působil v Kühnově dětském sboru (1989-97), poté zpíval také v několika dalších ansámblech. V roce 2004 se stal členem Pražských pěvců, se kterými poté interpretoval i nejedno své sborové dílo. V poslední době též jako zpěvák spolupracuje mj. s Českým filharmonickým sborem Brno, Sborem Národního divadla v Praze, Sborem Národního divadla Brno a dalšími profesionálními tělesy v ČR. Za zmínku stojí i další Filovy činnosti. Společně s Lukášem Sommerem stál u zrodu internetového hudebně-literárního časopisu A tempo revue, pro který napsal řadu kritik a recenzí. V kostele Svatého Václava v Praze 6 Dejvicích již od roku 1996 působí jako varhaník.

 

Heslo na Wikipedii

© Jan Fila 2009 - 2024