česky english


Orchestrální skladby

Hymnus (2017-19) pro dechový symfonický orchestr

Improperia (2011, 2014-15). Koncertantní věta pro varhany, žestě, smyčce a bicí nástroje

Veni Creator Spiritus (2009-10). Kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr

Vox clamatis (2009). Kantáta pro tenor, smíšený sbor, smyčcový orchestr a tympány na slova 40. kapitoly z Knihy proroka Izaiáše

Stabat Mater (2007). Kantáta pro sóla, smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr

© Jan Fila 2009 - 2019
?