Variace pro violoncello a klavír
(2004)

Tato moje skladba, jejíž kompozici jsem zahájil v březnu 2004 po Triu pro hoboj, klarinet a fagot, byla dokončena v květnu 2004. Vlastní, poměrně krátké téma zpracovávám mnoha způsoby a celé dílo tvoří souvislý oblouk. Snad se mi podařilo vytvořit skladbu, jejíž klavírní part není natolik obtížný, jak to bývá v případě mnoha mých kompozic (např. Rondo drammatico, Pět písniček na texty Emanuela Frynty). Před závěrečnou kodou, která je téměř důsledným opakováním tématu, je variace, kde je téma zpracováno do kadenzy sólového violoncella. Pokusil jsem se jí také trochu nastínit i po témbrové stránce, a proto se zde vyskytuje několik melodických čtvrttónů, obdobně jako ve třetí větě Střípků současnosti. Skladbu si zařadil do repertoáru violoncellista Jonáš Hájek, jemuž je skladba věnována.

Premiéra proběhla 17. listopadu 2004 v Českých Budějovicích v síni Otakara Jeremiáše za mého klavírního doprovodu. Původně měl part přednést na tomto koncertě Peter Mešo, ale bohužel se nemohl z časových důvodů koncertu zúčastnit. Velké poděkování patří Jonášovým rodičům, kteří trpělivě snášeli naše dlouhé hodiny společného cvičení.

Druhé provedení se konalo 26. listopadu 2004 v Mansardě Muzea T.G.M. v Rakovníku, kde klavírní part přednesl Peter Mešo. Ohlas v tisku

Do třetice byla tato skladba na koncertě skladatelského oddělení Pražské konzervatoře v Palffyovském paláci 2. prosince 2004 ve stejném obsazení. Fotogalerie z koncertu.

Čtvrté provedení ve stejném obsazení bylo na koncertě z díla Jana Fily, Lukáše Sommera, Michaely plachké a Rachel Fortin v Paláci Pálffy 17. února 2005. Fotogalerie z koncertu.

Páté bylo 1. března 2005 v rámci setkání studentů ÚHV-FF-UK a přátel ze Sorbonny na interním koncertě.

Dosud poslední, šesté provedení se uskutečnilo dne 30. ledna 2007 v Atriu na Žižkově na koncertě věnovaném mému dílu. Skladbu přednesli Jonáš Hájek a Kateřina Košťálová. Fotogalerie z koncertu. Kritika

 

Zpět Zpět